AquaPortal

Welkom bij Tempus

(Tempus: Latijns voor 'tijd'.)

Welcome


Index

Telefoon: 050 - 750 33 14
Mobiel: 06 - 44 05 08 43

E-mail:

info@moojen-therapie.nl

Tempus Energetische Therapie

Een Aanvullende Vorm van Genezen

Toepassing bij onder andere:

 • Hoofd en rugklachten
 • Buik en darmklachten
 • Slapeloosheid
 • Overgang en menstruatieproblemen
 • Allergiën
 • Spanningen
 • Misbruik
 • Onverklaarbare pijnen
 • Depressie en andere (psychische problemen waar de gewone geneeskunde geen uitkomst biedt)

Energetische Therapie

Een aanvullende vorm van genezen

Er is een vrij groot gebied dat bekend staat onder de naam 'alternatieve' geneeswijze.Daarmee wordt in principe iedere therapie bedoeld die niet door artsen/fysiotherapeuten wordt uitgeoefend.
Het woord 'alternatief' zou men kunnen opvatten als een 'andere mogelijkheid'.Er is dus een keuze denkbaar, een alternatief, waarbij het er om gaat op welk gebied iets met de persoon in kwestie aan de nahd is.

Op de achtergrond van ziekten, aandoeningen en kalchten kunnen mechanische/organische problemen een rol spelen. Hiervoor bestaan methoden van genezing die worden uitgevoerd door artsen en fysiotherapeuten.
Wanneer via een (para-)medisch onderzoek echter niets gevonden wordt, dan kan de 'gewone' geneswijze geen oplossing bieden.

Energetische Therapie

Deze therapie richt zich op de juiste verdeling van energie binnen het lichaam over de verschillende organen/lichaamsdelen.


Voor iedere prestatie binnen ons gezichtsveld is energie nodig; deze natuurwet geldt ook voor orgaanprestaties.

In ieder lichaam is een bepaalde hoeveelheid energie aanwezig. Wanneer ergens in het lichaam iets niet in orde is, dan wordt extra energie naar die plaats gestuurd.
Soms wordt die energie 'gestolen' van een ander orgaan. Dat orgaan krijgt dan moeite met zijn functie.

Energetisch Therapeut

De Energetisch Therapeut houdt zich bezig met het opsporen en wegnemen van klachten die het gevolg zijn van aanwezige storingen op het gebied van de energie. Zo kan m.b.v. lichamelijke behandeling en gesprekken een nieuwe balans worden gevonden.

Twee Systemen

In feite zijn er twee grote systemen die op een bepaalde wijze verbonden zijn met de energie-situatie van de mens, namelijk die van de reflexen en die van de meridianen/acupunten.

Reflexen

Dit zijn plekjes die in verbinding staan met een orgaan/lichaamsdeel. Door op de reflex te drukken wordt een energieverbinding tot stand gebracht.

Aan de reflex, met name aan de pijnlijkheid daarvan, kan men nagaan hoe het er met de energievoorziening van het orgaan voorstaat. Behandeling van de reflexen betekent behandeling van de energievoorziening van het orgaan/lichaamsdeel en derhalve het functioneren daarvan.
De reflexen zijn in zones gegroepeerd; op voor- en zijvoeten en voetzolen, waarbij de laatste de gevoeligste en de meest invloedrijke zijn.

Meridianen / Acupunten

Vereenvoudigd kan men meridianen omschrijven als 'lijnen waarlangs een orgaan of een functie energie naar zich toe haalt'.

Acupunten zijn plaatsen op meridianen waarop de toestand van de meridiaan en dus van het achterliggende orgaan kan worden geconstateerd en beïnvloed.
Bij het uitoefenen van druk op een acupunt duidt pijn op een verstoring van de energievoorziening. Door een juiste behandeling wordt deze energiestoring opgeheven.

Energetische Diagnose

Reflexen en acupunten worden allereerst op pijnlijkheid onderzocht. Een overzicht van de onderlinge samenhang en volgorde geeft vervolgens inzicht in hetgeen de oorzaak vormt van de klacht(en).

De energetisch therapeut(e) kan op basis hiervan een behandelingspakket bepalen.

Behandelmethoden

 • Drukken op reflexen/acupunten
 • Masseren op reflexen/acupunten/meridianen (Voetreflextherapie)
 • moxeren; hitte instraling door middel van een kruidenstaaf op reflexen/acupunten/meridianen/littekens (kunnen nagenoeg verdwijnen)
 • Electro-acupunctuur

Bij klachten veroorzaakt door 'spanningen' kunnen de volgende behandelingen toegevoegd worden;

 • Massage, onder andere gebruik makend van de meridianenloop, met als doel de psyche te bereiken en zo emotionele blokkades te doorbreken.
 • Kleurbeschijning op een bepaald gebied van het lichaam, waardoor de energie wordt beinvloed.
 • Voedingssupplementen kunnen worden ingezet (tegen betaling).


Meer informatie nodig? Afspraak Maken?

U kunt bellen naar Nicolette Moojen.

Tempus
Praktijk voor Energetische Therapie

Telefoon: 050 - 750 33 14
Mobiel: 06 - 44 05 08 43
E-mail: info@moojen-therapie.nl

Home | Over Tempus

Website in Privé Beheer .
Materiaal Auteursrechterlijk Beschermd (Copyright) © 2005 t&m 2013 Tempus